Vasaras izpārdošana! Atlaides līdz -50%! Katalogs>>
BEZMAKSAS PIEGĀDE uz pakomātu 1-2 darba dienu laikā pasūtījumiem virs 60€

Privātuma politika

Mēs augstu vērtējam privātumu un Jums to nodrošinām, tādēļ mēs vēlamies sniegt Jums pēc iespējas vairāk informācijas par mūsu tīmekļa vietnē pieejamās informācijas apkopošanas un izmantošanas principiem. Šī iemesla dēļ mēs esam aktualizējuši mūsu Paziņojumu par datu aizsardzību un sīkdatņu izmantošanu (turpmāk sauktu „Paziņojums”), kurā ir ietverti personas datu aizsardzības noteikumi un principi.

Šis Paziņojums Jums ir saistošs, Jums apmeklējot „CRrocs” (turpmāk saukta „Uzņēmums”) tīmekļa vietni, reģistrējoties, pasūtot preces mūsu tiešsaistes veikalā vai abonējot informatīvos izdevumus. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, citiem ar minēto saistītajiem Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī attiecīgo pārvaldes iestāžu norādījumiem.

 

Paziņojums par datu aizsardzību un sīkdatņu izmantošanu

Uzņēmuma veiktā personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu pārskatāmu un atbildīgu personas datu apstrādi, mēs Jums paziņojam, ka Uzņēmums apstrādā datus šādiem mērķiem:

 • e-komercijas pakalpojumiem;
 • tiešajam mārketingam, ieskaitot jaunumu vēstuļu sūtīšanu, sociālos tīklus un citus digitālās saziņas kanālus.

 • citiem ar iekšējo pārvaldi saistītiem mērķiem, piemēram, Uzņēmuma darbinieku datu pārvaldībai.

Apkopojamie personas dati

Uzņēmums apkopo un pārvalda turpmāk minēto kategoriju personas datus:

 • pamatdatus, kas nepieciešami iepriekšminētajiem mērķiem, proti, vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;
 • preču tirdzniecībai nepieciešamos datus, proti, informāciju par pasūtījumu, rēķinus, ar maksājumiem saistītos datus u.c.;
 • citus datus, kas apkopojami ar Jūsu piekrišanu, minētajam esot detalizēti aprakstītam brīdī, kad Jūs tiekat lūgti sniegt piekrišanu.

Personas datu apkopošanas tiesiskais pamatojums

Uzņēmums drīkst apkopot Jūsu personas datus vienīgi atbilstoši datu apstrādes tiesiskajam pamatojumam. Šis ir tiesiskais līguma noslēgšanas un izpildes tiesiskais pamatojums, kas ir saistošs, Jums noslēdzot pirkuma līgumu ar Uzņēmumu. Arī Uzņēmuma likumiskās intereses var tikt uzskatītas par datu apstrādes pamatojumu, piemēram, Uzņēmumam nosūtot Jums informatīvos izdevumus un informējot Jūs par precēm un pakalpojumiem. Arī Jūsu piekrišana ir viens no šādiem pamatojumiem, saskaņā ar ko Uzņēmums drīkst apstrādāt personas datus (piemēram, tiešā mārketinga mērķiem, iesniedzot individuālus piedāvājumus, atbalstot atsevišķus klientus, kā arī citos gadījumos). Uzņēmums drīkst minētajā veidā apstrādāt Jūsu personas datus, pildot attiecīgajos tiesību aktos minētos pienākumus (ievērot normatīvo aktu prasības, atbildēt uz valsts vai pašvaldības iestāžu pamatotajiem lūgumiem u.c.), vai arī atbilstoši citiem tiesiskajiem pamatojumiem saistībā ar likumīgu personas datu apstrādi.

Noteikumi par personas datu apstrādi >>

Sīkdatnes

Sīkfailu apkopotā informācija mums ļauj nodrošināt iespēju Jums ērtak sērfot, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus (tā pat arī uz e-pastu ar Jūsu pazaudēto iepirkumu grozu) un vairāk uzzināt par mājas lapās apmeklētāju uzvedību. Ka arī analizēt tendences un uzlabot mājas lapu, klientu apkalpošanu un Uzņēmuma pakalpojumus.

Tāpat sīkdatnes tiek izmantotas, lai fiksētu Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Uzņēmuma tīmekļa vietnē tā, lai šis jautājums Jums netiktu uzdots ik reizi, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni.

Uzņēmuma darbinieki var piekļūt statistikas datiem par Uzņēmuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem, un viņi ir atbildīgi par šo datu analizēšanu un tīmekļa vietnes uzlabošanu. Šāda piekļuve tiek nodrošināta arī Uzņēmuma partneriem, kuri nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldības rīkus.

Sīkdatņu pārvaldība

Jūs Uzņēmuma tīmekļa vietnē varat izvēlēties, vai Jūs vēlaties izmantot sīkdatnes. Jūs varat pārvaldīt un/vai dzēst sīkdatnes atbilstoši Jūsu vēlmēm. Pārlūkprogrammas iestatījumos (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome u.c.) Jūs varat izvēlēties, kuras sīkdatnes Jūs akceptējat vai noraidāt. Jūs varat dzēst visas Jūsu datorā esošās sīkdatnes. Vairumā pārlūkprogrammu Jūs varat iestatīt tās sīkdatnes, kuras netiks saglabātas. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas.

Vairumā pārlūkprogrammu Jūs varat:

 •                     pārbaudīt, kuras sīkdatnes tiek saglabātas, un dzēst atsevišķas sīkdatnes;
 •                     bloķēt trešo pušu sīkdatnes;
 •                     bloķēt noteiktu tīmekļa vietņu sīkdatnes;
 •                     bloķēt visu sīkdatņu saņemšanu;
 •                     dzēst visas sīkdatnes, aizverot pārlūkprogrammu.

Ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu datorā vai kādā citā ierīcē, Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, mainot attiecīgos iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes. Ja Jūs izvēlaties dzēst sīkdatnes, ņemiet vērā to, ka visi Jūsu veiktie iestatījumi tiks dzēsti. Turklāt, bloķējot pilnībā visas sīkdatnes, daudzas tīmekļa vietnes (tostarp „Crocs“ tīmekļa vietne) vairs nedarbosies atbilstoši. Minēto iemeslu dēļ mēs neiesakām atspējot sīkdatnes, izmantojot Uzņēmuma tīmekļa vietni.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatnēm, to pārvaldību vai dzēšanu, dodieties uz tīmekļa vietni www.allaboutcookies.org un Jūsu pārlūkprogrammas palīdzības lapu!

Info par sīkdatnēm >>

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbildīgi un droši saskaņā ar saistošajiem Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem. Izstrādājot personas datu apstrādes rīkus, un datu apstrādes laikā mēs veicam atbilstošos tiesiskos un tehniskos datu apstrādes un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret to nejaušu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, bojāšanu, izmaiņām, zudumu, izpaušanu un jebkuru citu neatļautu izmantošanu.

Uzņēmuma darbinieki rakstiski sazinās ar trešajām pusēm, norādot, ka tām nav atļauts izpaust vai izplatīt informāciju par Uzņēmuma klientiem, tostarp Uzņēmuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem, to darba vietā.

Personas datu drošības pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas, apstrādājot personas datus. Lai iegūtu vairāk informācijas par personas datu drošību mūsu Uzņēmumā, lūdzu, izlasiet Noteikumus par personas datu apstrādi!

JŪSU TIESĪBAS UN CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Jūs esat tiesīgi:

 • lūgt Uzņēmumu sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datiem, kurus apstrādā „Crocs”, personas datu apkopošanas vietu un veidu, kā arī to, kā Uzņēmums tos izmanto;
 • lūgt Uzņēmumu labot Jūsu personas datus un/vai apturēt šo datu apstrādi, izņemot to uzglabāšanu, ja Jums šķiet, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • lūgt Uzņēmumu dzēst personas datus vai pārtraukt to apstrādi, izņemot to uzglabāšanu, ka Jums šķiet, ka personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgos vai krāpnieciskos nolūkos, tiek apstrādāts pārmērīgs personas datu apjoms, vai, pamatojoties uz citiem tiesību aktiem;
 • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai tos paredzēts apstrādāt tiešā mārketinga mērķiem, vai arī Uzņēmuma vai kādas personas datus saņemošās trešās personas likumiskajās interesēs;
 • sistemātiski saņemt Uzņēmumam iesniegtos personas datus vispārpieņemtā mašīnlasāmā formātā, pārsūtīt šos datus kādam citam datu pārzinim vai lūgt Uzņēmumu tieši pārsūtīt šos datus kādai citai par datu apstrādi atbildīgai personai, cik vien tas tehniski ir iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).

Saistībā ar Jūsu tiesību īstenošanu vai sūdzību izskatīšanu Jūs ar mums varat sazināties pa e-pastu: info@crocs.lt. Jūs arī varat vērsties Valsts Datu aizsardzības inspekcijā, taču mēs vienmēr cenšamies atrisināt jebkurus jautājumus tieši ar Jums.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar „Crocvs” kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

 •               rakstiski – pa e-pastu: klienti@crocs.lv;
 •               mutiski – pa tālruni: +371 63 588 077

Informācija par jebkurām izmaiņām šajā Paziņojumā

„Crocs” aktualizējot šo Paziņojumu par datu aizsardzību un sīkdatņu izmantošanu, mēs Jūs informēsim par galvenajām izmaiņām, publicējot attiecīgo paziņojumu tīmekļa vietnē www.crocs.lt.

Aktualizēts 22.05.2018.