CROCS™ Starpsezonas izpārdošana! Atlaides līdz pat 30%! Katalogs>>
Šonedēļ lietus apaviem papildu 20% atlaide ar kodu: 20RAIN
PĒRC TAGAD
BEZMAKSAS PIEGĀDE uz pakomātu 1-2 darba dienu laikā pasūtījumiem virs 60€

Internetveikala noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Crocs interneta veikala (turpmāk tekstā - Veikals) noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir piemērojami Klientam, veicot pasūtījumu un iegādājoties preces UAB "Open24", uzņēmuma kods 300569944, PVN maksātāja kods LT100002476918, reģistrācijas adrese Turgelių 1, LT-02103, Viļņa, Lietuva, Veikalā (turpmāk tekstā - "Crocs" vai Pārdevējs), kura dati tiek apkopoti un glabāti LR Juridisko personu reģistrā;
 2. Crocs ir tiesīgs mainīt Veikala Noteikumus. Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā), ir attiecināmi uz Klientiem, kas iepērkas Veikalā;
 3. Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu Crocs, ja tie nav iepazinušies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja tie apstiprina piekrišanu Noteikumiem pirms produktu pasūtīšanas, noklikšķinot uz opciju „ES PIEKRĪTU”. Ja Klients visiem Noteikumiem vai kādai to daļai piekrīt tikai daļēji vai nepiekrīt vispār, Klients nevar veikt pasūtījumu elektroniski Crocs– pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem un sniedz tiem beznosacījumu piekrišanu;
 4. Crocs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības par zaudējumiem, kas rodas, Klientiem neiepazīstoties ar Veikala Noteikumiem, neatkarīgi no tiem sniegtajiem ieteikumiem un to pienākumiem, lai arī tiem bija šāda iespēja.

II. Privātuma atruna

 1. Ja Klients vēlas saņemt Crocs  informatīvos paziņojumus, tas var izvēlēties šādus paziņojumus saņemt;
 2. Sīkfails – mazs datu segments, kas tiek nosūtīts no mājaslapas un uzglabāts lietotāja tīmekļa pārlūkā, kamēr lietotājs pārlūko tīmekli. Katru reizi, kad lietotājs ielādē mājaslapu, pārlūks nosūta sīkfailu atpakaļ uz serveri, ziņojot par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām. Sīkfaili palīdz Jums atsākt darbu vietā, kur Jūs to iepriekšējā reizē pārtraucāt, saglabā atmiņā Jūsu reģistrēto autorizācijas informāciju, tēmas izvēli, preferences, kā arī palīdz mums piedāvāt Jums saturu, kas Jums varētu interesēt. Sīkfaili mums ļauj:
 • nodrošināt atbilstošu funkcionalitāti visā mājaslapas pārlūkošanas laikā,
 • nodrošināt pilnvērtīgu iepirkumu groza funkcionalitāti,
 • atgādināt Jums par produktiem, kas Jums ir patikuši,
 • apkopot mūsu mājaslapas pārlūkošanas vēsturi.

Lai iegūtu informāciju par visu saglabāto sīkfailu dzēšanu no Jūsu datora, izlasiet sava tīmekļa pārlūka instrukcijas, kas ir atrodamas pārlūka Izvēlnē, Palīdzības (Help) sadaļā.

Ievērībai: bez sīkfailu lietošanas mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt.

 1. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs, cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. Crocs apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. Crocs apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot Crocs partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;
 2. Reģistrējoties Crocs un pasūtot produktus, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Turklāt Klients apstiprina, ka tas ir pilngadīga persona un ka tas ir tiesīgs pasūtīt produktus no Crocs Veikala. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, Crocs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto;
 3. Klienti, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina, ka tiem ir zināms par sīkdatņu (no tīmekļa servera nosūtīto datņu) esamību to datoros, apmeklējot Crocs Veikala vietni;
 4. Crocs apstiprina, ka tas pastāvīgi cenšas izmantot modernākās tehnoloģijas Klientu personas datu aizsardzībai.

III. Pasūtījumu veikšanas kārtība un noteikumi

 1. Klienti, kas apmeklē Veikala tīmekļa vietni, izvēlas tiem vēlamos produktus. Iepirkumu ratiņi tiek piepildīti, balstoties uz to izvēli;
 2. Pēc iepirkumu ratiņu piepildīšanas Klienti ievada šādu izvēlēto produktu piegādei nepieciešamo informāciju: vārdu, uzvārdu, produktu piegādes adresi, tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītos produktus. Crocs apstiprina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, neietekmējot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos;
 3. Pēc tam Klienti izvēlas vienu no Crocs Veikalā pieejamajiem maksājuma veidiem (vairāk informācijas skatīt Noteikumu IV punktā). Klienti no Crocs  piedāvātajām iespējām var izvēlēties arī piegādes laiku, kas norādīts stundu intervālos. Klientiem arī jāapstiprina, ka tie apņemas atrasties norādītajā adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā;
 4. Visi Klientu sniegtie dati tiek norādīti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klienti pārliecinās par to, ka dati ir pareizi un atbilst to vēlmēm. Klienti var labot kļūdainos datus, pirms pasūtījums tiek nosūtīts Crocs. Klienti produktu piegādei nepieciešamos personas datus var labot arī pēc pasūtījuma veikšanas. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad tie ir norādījuši, ka tie ir iepazinušies ar Crocs noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Klients pirms produktu izvēles nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš ar tiem iepazīstas pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas;
 5. Tiklīdz Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Crocs. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, sākot no brīža, kad Crocs to ir saņēmis. Tajā pašā laikā tas tiek uzskatīts par līgumu starp Klientu un Crocs. Tomēr šis līgums uzskatāms par spēkā esošu vienīgi no brīža, kad Crocs no Klienta norādītās bankas ir saņēmis apstiprinājumu (kad maksājums ir ticis veikts ar tiešsaistes bankas transakciju) par izvēlēto preču apmaksu. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz tiek saņemts Klienta maksājums. Ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar norēķinu karti sūtījumu terminālī, līgums uzskatāms par spēkā esošu no brīža, kad Klients apstiprina pasūtījumu Crocs veikalā.
 1. Pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, Crocs  automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā norādīts pasūtītais produkts un Klienta norādītie dati;
 2. Pēc tam, kad Crocs  ir saņēmis paziņojumu no bankas par to, ka Klients ir iesniedzis maksājuma uzdevumu produktu iegādei no Veikala, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Brīdis, kad no bankas tiek saņemts paziņojums, tiek uzskatīts par brīdi, kad tiek uzsākta starp Klientu un Crocs noslēgtā līguma izpilde;
 3. Klienta pasūtījums tiek uzglabāts Crocs datu bāzē saskaņā ar noteikumiem par šādu datu uzglabāšanas laiku, kas noteikti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos;
 4. Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar pārējiem pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, un sniedz beznosacījuma piekrišanu attiecībā uz iepriekšminēto.
 5. Līgums tiek sagatavots un īstenots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

IV. Garantija un produktu cenas

 1. Katra produkta īpašības ir norādītas blakus katram attiecīgajam Veikalā esošajam produktam;
 2. Crocs apgalvo, savukārt Klients apstiprina, ka Klients apzinās to, ka Veikalā piedāvāto produktu krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst produktu patiesajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora specifisko īpašību dēļ;
 3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu Veikalā ar elektronisku līdzekļu starpniecību, tas apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu;
 4. Preces veikalā un pasūtījumā ir norādītas attiecīgās valsts oficiālajā valūtā ar PVN.
 5. Crocs pārdod produktus, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem noteikumiem. Ja Klientam nodotie produkti neatbilst noteiktiem pasūtījumā norādītiem noteikumiem, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Crocs pa tālruni, savukārt Crocs apņemas nekavējoties novērst esošos defektus, ja tie radušies Crocs vai tā vārdā darbojošos trešo pušu dēļ. Ja Crocs nenovērš defektus attiecīgajā, ar Klientu saskaņotajā laika posmā, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai;
 6. Crocs pienākumi attiecībā uz produktiem:

6.1. ja attiecībā uz kādiem noteiktiem produktiem ir paredzēts noteikts uzglabāšanas laiks, Crocs apņemas pārdot Klientam šos produktus tā, lai Klientam būtu reāla iespēja šos produktus izmantot, pirms beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks;

6.2. Crocs  apņemas nodot Klientam tādus produktus, kam ir atbilstoša kvalitāte un kas atbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām;

6.3. Crocs apņemas nodot Klientam pasūtījumā norādīto produktu daudzumu. Crocs neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto produktu daudzums nav atbilstošs tādēļ, ka Klients Crocs iesniegtajā pasūtījumā ir norādījis neprecīzus datus;

6.4. Crocs jebkurā gadījumā nodrošina Klientam tādu produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem;

6.5. ja attiecīgajā pasūtījumā ir norādīts noteikts vienību kopums, Crocs apņemas nodrošināt visas attiecīgajā kopumā ietilpstošās vienības;

6.6. produkti tiek piegādāti iepakojumā, ņemot vērā to īpašības, tā, lai nodrošinātu to, ka produkti ir piemēroti to paredzētajai izmantošanai.

 

V. Samaksas noteikumi un kārtība

 1. Klients maksā Crocs veikalam par pasūtījumu, izmantojot vienu no šīm iespējām: bankas pārskaitījums, tiešsaistes bankas transakcija, kredītkarte vai skaidra nauda. Uzņēmums patur tiesības mainīt maksājuma veidus.
 2. Izvēloties kādu no tiešsaistes maksājumu veidiem, Klients maksā par precēm uzreiz. Ja tiek izvēlēta samaksa skaidrā naudā piegādes brīdī, Klients veic maksājumu piegādes brīdī. Pārējos gadījumos Klientam nav tiesību iesniegt prasības saistībā ar līguma noteikumu pārkāpšanu, jo sūtījums tiek sagatavots vienīgi pēc tam, kad Crocs  ir saņēmis maksājumu par precēm.

 

VI. Sūtījuma atdošana atpakaļ

 1. Klientiem sniedzama iespēja nodot atpakaļ produktus, kas tiem nepatīk;
 2. Klients drīkst izlietot šīs tiesības 365 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Šīs tiesības ir izlietojamas, ja Klients nav apmierināts ar noteiktās preces izmēriem, formu, krāsu, modeli vai kādu noteiktu detaļu.

Izmaiņas iepakojumā, kuras nepieciešams veikt, lai pārbaudītu preces, netiek uzskatītas par nopietnu bojājumu vai preces kvalitātes zaudēšanu.

 1. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja:
 • Tās tika lietotas (nēsātas, valkātas un tml.);
 • Tās tika sabojātas;
 • Tām netika saglabātas preces lietošanas īpašības;
 • Zaudēts preces izskats;
 • No tām ir noņemtas oriģinālās etiķetes.
 1.  Gadījumos, ja Pircējs ir lūdzis veikt izmaiņas precēs un tās tiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma, tad Pārdevējs preces atpakaļ nepieņem un nemaina. (MK 255 22.punkts) 

     5. Produkti nododami atpakaļ pēc tam, kad Klients ir aizpildījis veidlapu Crocs tīmekļa vietnē, norādot atdodamos produktus un minētā iemeslus;

     7. Crocs neatgriež Klientam papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties lētāku piegādes veidu, nekā piedāvā Crocs.

     8. Preces var atgriezt tikai tad, ja tās atbilst šī noteikumu daļas 3. punktā norādītajām prasībām. Samaksātā summa tiek atgriezta ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atgriešanas veidlapas aizpildīšanas.

     9. Gadījumā, ja Klients iegādājies zemas kvalitātes produktu, viņš var iesniegt prasību par kvalitāti 2 gadu garantijas perioda laikā, t.i. 2 gadu garantijas periodā Klients ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja:

1) Izlabot preces defektus par brīvu (remontēt);

2) Aizvietot sliktās kvalitātes produktu ar labas kvalitātes preci bez maksas;

3) Samazināt cenu; vai 

4) Vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atgriezt summu, kas samaksāta par produktu (Civillikuma pants 6.363, 2. paragrāfs).

10. Ražošanas defekta gadījumā preces garantijas ilgums ir 2 gadi.

VII. Produktu piegāde

 1. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 1 - 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Crocs noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Crocs nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
 2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 3. Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas Crocs dēļ neapmierinošu preču piegādi.Terminu apraksts.
 4. Crocs  tiešsaistes Veikalā pasūtītos produktus piegādā pilnvarots kurjers – DPD (turpmāk saukts „DPD”). Produkti tiek piegādāti ar Klientu saskaņotajā laikā. Klients, veicot pasūtījumu, izvēlas piegādes laiku. Piegādes laiks norādāms arī Klientam nosūtāmajā pasūtījuma apstiprinājumā.
 5. Ja DPD nevarēja piegādāt produktus Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus Klients var kontrolēt, DPD papildus vienojas par jaunu Klientam pieņemamu piegādes laiku. Produktu atkārtota piegāde pieļaujama ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients nepieņem produktus pirmajā piegādes reizē, tas ir tiesīgs saņemt produktus vietā, par kuru tas vienojies ar DPD. Ja Klients nav pieņēmis produktus trīs reizes, tie tiek nodoti atpakaļ Crocs , un Klients nav tiesīgs iesniegt nekādas prasības saistībā ar produktu nepiegādāšanu laikā. Turklāt Crocs  jebkurā gadījumā ir atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Klientam produkti netiek piegādāti vai tiek piegādāti neatbilstošā laikā Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus kontrolē Klients.
 6. Klients nekavējoties informē Crocs pa e-pastu, ja:

(a) sūtījums netiek piegādāts norādītajā laika intervālā vai ja kurjers nokavējas par vairāk nekā 15 minūtēm, sākot no noteiktā laika intervāla beigām;

(b) norādītajā e-pastā netiek saņemta atbilde uz jautājumu četru darba stundu laikā pēc kurjera pakalpojumu pasūtīšanas vai ja, zvanot uz norādīto tālruņa numuru, netiek saņemta nekāda atbilde;

(c) kurjers produktu piegādes laikā izturas necienīgi vai tā ārējais izskats ir nevīžīgs;

(d) jebkurā gadījumā nepieciešams nekavējoties informēt Crocs , ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai kā citādi bojātā iepakojumā, kā arī tad, ja sūtījumā atrodas produkti, kas nav pasūtīti vai kuru daudzums ir neatbilstošs, produktu kopums nav pilnīgs vai ja produktu lielums vai izmēri nav atbilstoši;

 1. Jebkurā gadījumā, kad kurjeri piegādā Klientam produktus saburzītā, mitrā vai kā citādi ārēji bojātā iepakojumā, Klients to norāda kurjera izsniegtā sūtījuma piegādes apstiprinājumā (sniedz komentārus) vai sagatavo atsevišķu ziņojumu par šādiem defektiem. Klients minēto veic kurjera klātbūtnē.

Vai arī, ja paka ir saburzīta, slapja vai kādā citā veidā sabojāta, klients var informēt mūs par to pēc preču saņemšanas uz e-pastu: klienti@crocs.lv, nepildot šo informāciju kurjera izsniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā.

 1. Ja Klients pēc produktu pieņemšanas tomēr pamana, ka sūtījumā atrodas neatbilstošs produktu kopums vai ka piegādāto produktu izmērs, krāsa vai citi parametri ir neatbilstoši, Klients par to nekavējoties informē Crocs ;

VIII. Citi noteikumi

1. Visi Crocs adresētie ziņojumi nosūtāmi klientu apkalpošanas dienestam pa e-pastu (skat. sadaļu „Kontaktinformācija”, lai iegūtu kontaktinformāciju).

2. Līgums starp Klientu un Crocs tiek noslēgts attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

 

IX. Strīdu izšķiršana un SIT platforma

1. Lai iesniegtu sūdzību klientam ir jāvēršas tieši uz UAB Open24 aizpildot preču atgriešanas veidlapu savā profilā, mājas lapā www.crocs.lv vai arī sūtot informāciju uz e-pastu klienti@crocs.lv. Sūdzības tiks izanalizētas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Atbilde tiek sūtīta uz e-pastu.

2. Ja klients nav apmierināts ar galējo UAB Open24 atbildi, par patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanu viņš var sazināties ar Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centru vietnē http://www.ptac.gov.lv/ vai aizpildīt pieteikumu SIT platformā: http://ec.europa.eu/odr/

 

 

Jaunākās izmaiņas noteikumos tika veiktas 2023. gada 24. maijā.
Lai iegūtu versiju, kas derīga līdz 2023. gada 24. maijam, noklikšķiniet uz saites: Interneta veikala noteikumi (līdz 2023-05-24).